Visagie in de tandartsstoel…

Geplaatst op 19 november 2018
Visagie in de tandartsstoel…

Visagie in de tandartsstoel, kinderoppas in de wachtkamer en de behandelkamer vol met film- en audio apparatuur. Vrijdag gefilmd, maandag al aan de klant getoond. Natuurlijk in onze bios, met popcorn.

IQual (Intercollegiaal overleg) van KNMT biedt aan tandartsen cursus ‘Meldcode Kindermishandeling’. Tandartsen hebben namelijk een belangrijke rol bij de signalering en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Tandartsen zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld.

Voor deze cursus hebben we films gemaakt, die in de online omgeving van KNMT worden verwerkt.

Bijna de gehele cast & crew op de foto (v.l.n.r.): Ania, Daphne, Gosewijn, Carlijn, Maaike, Selma en Edwin. Voor: Pauline en Monika met Ties en Simon. Op de foto ontbreken: Douwe, Carmen en Marie-José.

KNMT_e-learning_trainingfilms

MENU