Déjà vu.

Geplaatst op 10 oktober 2019
Déjà vu.

Déjà vu: visagie in de tandartsstoel en de behandelkamer vol met film- en audio apparatuur. Vorig jaar maakten we voor IQual (Intercollegiaal overleg) van KNMT een serie films voor de cursus ‘Meldcode Kindermishandeling’. Tandartsen hebben namelijk een belangrijke rol bij de signalering en aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld en zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld.

Dit jaar maakt IQual een cursus over patiëntveiligheid. De films die we hiervoor hebben gemaakt zullen verschillende casussen introduceren.

MENU