Déjà vu.

Geplaatst op 10 oktober 2019
Déjà vu.

Déjà vu: visagie in de tandartsstoel en de behandelkamer vol met film- en audio apparatuur. Vorig jaar maakten we voor IQual (Intercollegiaal overleg) van KNMT een serie films voor de cursus ‘Meldcode Kindermishandeling’. Tandartsen hebben namelijk een belangrijke rol bij de signalering en aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld en zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld.

Dit jaar stelt IQual een nieuw studiepakket samen voor de KNMT over patiëntveiligheid. Tandartsen frissen hiermee hun kennis over het melden van incidenten op. Ze leren ook hoe incidenten geanalyseerd kunnen worden aan de hand van de PRISMA-methodiek. Met als doel: de kwaliteit van dienstverlening verhogen. De films die we hiervoor hebben gemaakt zullen verschillende casussen introduceren.

MENU